• Basisonderwijs Nederland

 • Basisonderwijs in Nederland

  Met toestemming gebruikt vanuit dit document.

   

  Basisonderwijs in Nederland

   

   

  Met basisonderwijs wordt ook wel het primaire onderwijs bedoeld. Dit is het onderwijs dat gegeven wordt aan kinderen vanaf 4 jaar tot 12 jaar. In sommige gevallen zijn kinderen in het basisonderwijs 13 of 14 jaar oud, als zij bijvoorbeeld hebben moeten doubleren.

  In de meeste landen is basisonderwijs bij wet verplicht. In Nederland is dat geregeld via de leerplicht.

  In het basisonderwijs worden belangrijke zaken onderwezen, zoals taal en rekenen. Daarmee wordt een groot deel analfabetisme voorkomen. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is opgenomen dat ieder kind recht op basisonderwijs heeft.

   

  Basisonderwijs in Nederland

  In 1985 is het basisonderwijs zoals wij dat nu nog kennen ontstaan door een samenvoeging van de kleuterschool en de lagere school. Kleuteronderwijs maakt sindsdien deel uit van het basisonderwijs. Er zijn ook speciale basisscholen voor kinderen met specifieke onderwijs- of gedrags behoeften. In het voortgezet onderwijs is daar het speciaal voortgezet onderwijs voor bedoeld.

 • Weblog van Basisonderwijs in Nederland

  Leuke weetjes voor leerkrachten en ouders

  De kans is groot dat jij net als veel andere ouders je kind voorleest, bijvoorbeeld voor het slapengaan of gewoon overdag. Dat is leuk, gezellig en leerzaam, maar ook cruciaal voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van je kind. Doe jij hier nog niet aan, dan wil je vast weten waarom je dat...